2015: jaar van de das

            

 

Waarom is 2015 het Jaar van de Das?

Het gaat goed met de das! De das werd 50 jaar geleden nog ernstig bedreigd in Nederland, maar dankzij een geslaagde reddingsoperatie zijn de aantallen en de verspreiding flink toegenomen. Er is een grote maatschappelijke inspanning geleverd voor het behoud van deze diersoort. Door onder meer lokale herintroducties en de aanleg van dassenvoorzieningen. Het jaar van de Das is niet alleen een feest voor en door dassenliefhebbers in Nederland, een kroon op het werk van al die jaren aan inspanningen, maar we willen graag dat veel  meer mensen kennis maken met dit prachtige dier. En dat zij zijn aanwezigheid in ons landschap kunnen genieten.

Wat gaat er gebeuren in het Jaar van de Das?
Er staan diverse activiteiten op het programma, met als belangrijkste een dassentelling en het verschijnen van een boek over de das. Daarnaast gaan we het algemeen publiek voorlichten over de das en werken we aan een symposium voor vrijwillige en professionele dassenonderzoekers en beleidsmakers. Voor de jeugd wordt er een lesbrief over de das gemaakt. Ook willen we promoten dat op meer plaatsen dassentunnels worden aangelegd om het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te brengen.

Wie organiseert het Jaar van de Das?
Het initiatief is genomen door de Zoogdiervereniging en Das&Boom. Wij werken samen met diverse partners, zoals de regionale dassenwerkgroepen en Staatsbosbeheer.

Het Jaar van de Das wordt mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, Van der Hucht De Beukelaar Stichting en BIJ12.


Foto: Richard Witte